Taaladvies - Te kort of tekort; te veel of teveel?

Taaladvies - Te kort of tekort; te veel of teveel?

Taaladvies - Te kort of tekort; te veel of teveel?

Welke zin is juist?
a. Zij is in haar jeugd teveel te kort gekomen.
b. Zij is in haar jeugd te veel tekortgekomen.

Zin b. is juist. Je schrijft tekort als één woord in de werkwoorden tekortdoen, tekortkomen en tekortschieten:
- Doe je hem niet tekort?
- Jansen schoot tekort op de 400 meter wisselslag.

Ook als tekort een zelfstandig naamwoord is, schrijf je het als één woord:
- We hebben een tekort aan water.

In andere gevallen schrijf je te en kort dus los:
- Het is te kort dag om nu al conclusies te trekken.
- We hebben voor het etentje vanavond stoelen te kort.

Ook bij te veel en teveel geldt: schrijf één woord als het een zelfstandig naamwoord is:
- Het teveel aan singer-songwriters zal zich vanzelf wel oplossen.
- Die branche lijdt onder een teveel aan managers.

In andere gevallen schrijf je te en veel los:
- Ik heb te veel gegeten.
- Het te veel overgemaakte zal worden teruggevorderd.

Heb je andere taalvragen? Mail ze aan de Prisma redactie.