Taaladvies - Broodnodige taalhulp

Taaladvies - Broodnodige taalhulp

Taaladvies - Broodnodige taalhulp

Je piekert wat af als je schrijft. Is het nou `de reizigers wordt verzocht over te stappen' of is het worden? `Ik geef het boek aan hen' of aan hun? Veel fouten maken we zonder er zelfs maar bij stil te staan:

`Vrolijk liedjes zingend werden de aardappels geschild'.
`Ik besef me heel goed dat jij je daaraan irriteert'.
`Ik heb een nieuwe dynamo en achterlicht gekocht'.

Ook mensen die beroepsmatig veel schrijven, maken fouten. Spelling, zinsbouw, werkwoordtijden, voorzetsels en voornaamwoorden: het Nederlands is soms een doolhof van (ongeschreven) regels.

Wim Daniëls schreef Teksten redigeren niet alleen voor professionals. Iedereen schrijft... en iedereen die schrijft, heeft baat bij zijn taaltips. Stijl, interpunctie en woordkeuze, maar ook opbouw van een tekst, denken aan je doelgroep en tekstinhoud zijn belangrijke onderwerpen die Wim in dit boekje helder uitlegt. Hij behandelt ze systematisch en met sprekende voorbeelden.

Teksten redigeren: wat elke redacteur moet weten maar nooit ergens kan vinden.