Luistercursus Nederlands voor Arabisch-sprekenden

taalcursus
Luistercursus Nederlands voor Arabisch-sprekenden
Willy Hemelrijk

Voor anderstaligen die willen of moeten inburgeren heeft Prisma laagdrempelige luistercursussen Nederlands. Door te luisteren en na te zeggen kunnen ze eenvoudig Nederlands leren. Bij uitstek geschikt dus voor wie niet of nauwelijks Nederlands spreekt of een lage leesvaardigheid heeft.

De cursist krijgt op de drie audio-cd's uitleg en instructies in de eigen taal. In het bijgeleverde werkboekje kan de cursist eventueel meelezen met de gesproken teksten en invuloefeningen maken.

De 12 lessen behandelen ongeveer 750 Nederlandse woorden uit de dagelijkse omgangstaal. Die worden geoefend in dialogen en luister- en spreekoefeningen. Ze zijn verdeeld in thema's als: iemand groeten, iets kopen in een winkel, een gesprek voeren met een ambtenaar.

Deze luistercursus Nederlands is ook beschikbaar voor Spaanssprekenden en Polen, Engelstaligen en Turken.

Andere uitvoering | 9789000305575
€ 32,50

Wellicht ook interessant:

Luistercursus Business English
Luister en spreek na | Zakelijke communicatie | 6 cd's | Incl. tekstboekje...
Luistercursus Spaans
Luister en spreek na | Spannend verhaal | 6 cd's | Incl. tekstboekje...
Luistercursus Frans
Luister en spreek na | Spannend verhaal | 6 cd's | Incl. tekstboekje...
Curso neerlandés para españoles
Curso de audio | 3 CD | Libro de trabajo incluido ...